SLIM Natuurbeheer 147

SLIM Natuurbeheer
SLIM staat voor: Samenwerking, Locale, Innovatieve Maatregel.
Binnen dit project is de landelijke natuuropgaven slim met locale wensen gestapeld (vinden van synergie tussen gebiedsbeheerders).
Met deze Samenwerking wordt op een maatschappelijke verantwoorde wijze (NVO) de Locale Natura 2000 opgaven met beperkte middelen gerealiseerd.
Met de realisatie van een nieuwe dagbesteding ďNatura 2000 NatuurbeheerĒ werken mensen met verstandelijke beperking met het waterschap, de provincie, gemeenten en natuurorganisaties samen, om deze opgaven Innovatief met de inzet van geitenbegrazing (Maatregel) goed, natuur- en diervriendelijk en duurzaam gerealiseerd.

Samen sterk!

Samen sterk!