Stadstuinbouw en zonnepanelen boven open parkeerterreinen in steden 146

Plaats een dak over open parkeerterreinen in steden.
Op het dak kunnen stadsbewoners door stadstuinbouw hun eigen groenten kweken, en d.m.v. zonnepanelen stroom opwekken voor hun elektrische auto's op het parkeerterrein onder het dak.
Voordelen:
- Stadsbewoners kunnen samen voorzien in hun eigen groenten.
- Stadsbewoners beschikken over groene en goedkope stroom voor hun elektrische auto's.
Maak de gehele wereldeconomie cyclisch, te beginnen in Nederland!