Stimulans tot meer water buffers! 140

Nog meer (regen-)water buffers maken in o.a. gebouwen(bijvoorbeeld voor toiletten, maar ook buffers voor brandbestrijding enzovoort). Buffers bij bedrijven (bassins en watertanks). Regentonnen bij de huizen. En in Flevoland meertjes o.i.d. met een waterpeil tussen polderpeil en IJsselmeerpeil in!!! Spreiding van meer buffers voor water !
Meer buffers voor water geeft duurzaam geklater!