Verhoging energie opbrengst van windmolens in zee 121

Hydrolische cilinders bekrachtigen doormiddel van een lange arm bevestigd aan een windmolen in zee n.l. door aan het eind van deze arm een roer te bevestigen ,om d.m.v de zeestroming een laverende beweging te verkrijgen,die de genoemde cilinders bekrachtigd,om hiermee een extra rendement opteleveren.
Benut de zee stroming in de noord zee.