Gestuurde kustverdediging 030

Een integraal doorgevoerde gestuurde kustverdediging is beter voor de natuur, het milieu, de recreatie, zoetwateropvang, het realiseren van infrastructurele wensen, het opwekken van schone energie, maar als belangrijkste punt halveert het de vele jaarlijks oplopende miljoenen euro's belastinggeld aan onze kustverdediging. Het Kennemerstrand en de Eijerlandsedam zijn voorbeelden van deze manier van kustverdedigen.

www.zandoverdenatuur.webklik.nl

http://hardekustverdediging.blogspot.com/

www.kaaksezeedijk.nl

www.kustverdediging.nl
Let op belangenverstrengeling als u zand wordt aangeboden.