Gestuurde kustverdediging 015

Henk Schoorl heeft met zijn Eijerlandsedam bewezen dat er in dat kustvak per jaar bijna Ä 2 miljoen verdiend kan worden omdat er minder zand voor onderhoud nodig is. Het integraal doorvoeren van zijn voorstel zorgt voor halvering van de zandsuppleties. Deze besparing zou nu Ä 30 miljoen maar in 2020 Ä 50 miljoen bedragen. Naast deze reductie kan er nu de helft van 150.000 ton CO≤ en in 2020 de helft van 250.000 ton CO≤ bespaard worden. Meer kust betekent meer zoetwateropvang, meer natuur, meer recreatie, meer opwekken van schone energie. http://hardekustverdediging.blogspot.com
Stop de overmatige natuurvernietigende en milieuvervuilende zandhandel.