Erfdelen 084

Het concept van Erfdelen draait om sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven.
Inmiddels hebben zich ruim 4000 belangstellenden gemeld en zijn 20 projecten in ontwikkeling. Meer dan 2200 huishoudens en groepen ontvangen onze nieuwsbrieven.
Tegelijkertijd is duidelijk dat vele boeren stoppen en dat veel erven gesaneerd moeten worden en voor natuurontwikkeling in aanmerking komen. Dus is Erfdelen ook goed voor de vitaliteit van het platteland.
Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen voor toekomstige generaties.