Blonfo 074

Op steeds meer producten verschijnt informatie over de impact van het product op mens, milieu of klimaat. Bij bloemen, gekocht bij bloemist of supermarkt, is daar voor de consument helemaal geen informatie over te vinden. De consument weet niet of die mooie anjers uit Nederland komen of uit Kenya. Wat is de CO2 uitstoot van de Freesia in dat boeket? De consument kan zelf geen bewuste afweging maken omdat de informatie op het verkooppunt ontbreekt. Een Blonfo met daarop bloemeninfo over bijv. de kweker, land van herkomst, Co2, transport km, etc kan uitkomst bieden.
Een Blonfo is noodzakelijk voor de consument om een bewuste duurzame keuze te kunnen maken bij het kopen van bloemen.