Biologische Sierteelt Nederland, Samen sterker voor een mooier en gezonder Nederland 072

Biologische Sierteelt Nederland is een startende vereniging. Het doel van de biologische sierteeltvereniging is om elkaar laagdrempelig te vinden en te versterken om zo een eigen en onafhankelijk geluid te laten horen. In de praktijk zal de vereniging zich inzetten voor de gezamenlijke belangenbehartiging (overheid, grote marktpartijen, onderwijs), en als aanspreekpunt. Naast bijvoorbeeld kennisuitwisseling, logistiek en ontmoeting binnen de verschillende teelten (snijbloemen, bloembollen, vaste planten, etcetera).
Biologische sierteelt is haalbaar en draagt bij aan een mooier en gezonder Nederland