Arctic Reflections 061

Arctic Reflections is een impact startup, die zich tot doel heeft gesteld om de huidige snelle afname van het Arctische zee-ijs te stoppen, om nog verdere opwarming van de aarde helpen te voorkomen. Het zee-ijs is een natuurlijk hitteschild, dat via haar witte oppervlak het grootste deel van de binnenkomende zonne-energie terug de ruimte in reflecteert. Door in de winter het zee-ijs grootschalig op te spuiten wil Arctic Reflections de dikte en daarmee de overlevingskans van het ijs laten toenemen.
Behoud van het unieke het Arctisch zee-ijs om nog verdere opwarming van de aarde te voorkomen