Hollands Wol Collectief 054

Met het Hollands Wol Collectief zetten we ons in om Nederlandse wol, die nu vaak gezien wordt als afval, weer een waardevolle bestemming te geven in de lokale economie. Dat doen we door de wol in te kopen, industrieel te verwerken en halffabricaten te verkopen. Met ons netwerk van producenten versterken we de lokale economie en kunnen we de beste match maken tussen aanbod en vraag. Daarnaast doen we onderzoek naar nieuwe toepassingen en materiaaleigenschappen, stimuleren we boeren om de wol duurzaam aan te leveren en vertellen we het eerlijke verhaal over de wolindustrie in Nederland.
Dť oplossing voor echte circulaire ketens is het hebben van mensen die het doen, dus zorg voor tijd en vergoeding van deze (niet direct commerciele) activiteiten.