Ecodorp Hof van Weleert 175

Het Ecodorp Hof van Weleert wil het eerste Ecodorp in Limburg zijn. Deze inspirerende woongemeenschap zal bestaan uit acht kleine huishoudens die met een zo klein mogelijke footprint willen leven. Kernwaarden zijn: zorg voor de natuur, zorg voor elkaar, autonomie en kennisdeling.

Ecodorp Hof van Weleert wil als living lab tonen dat het mogelijk is om als burger af te schakelen van fossielen brandstoffen en laten zien dat wonen met minimaal gebruik van NUTS voorzieningen mogelijk is. De opgedane kennis wordt open source gedeeld middels publicaties en workshops.
Maak (burger) initiatieve mogelijk om in sociale leefgemeenschappen te leven.