Park van de Toekomst 138

Onder de noemer 500 kansen voor een duurzamere Veluwe gaan we met dit project de 500 Veluwse vakantieparken ondersteunen bij de verduurzamingsopgave. Het gaat dan om de energietransitie, het versterken van de biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie. Dat doen we door parken met een expertteam te ondersteunen, een digitaal platform in te richten en door tal van praktische en concrete projecten op de parken uit te voeren in een coproductie van overheden, ondernemers, onderwijs en omwonenden. Ook zullen we een 'werkplaats' realiseren waar we letterlijk figuurlijk ruimte willen geven aan innovatie en goede ideeŽn.
500 kansen voor een duurzamere Veluwe