Hydrogen Experience Center 137

Het hydrogen experience center is een woning op het terrein van Kiwa in Apeldoorn dat verwarmd wordt door een waterstofketel en waar een waterstofdistributienetwerk omheen ligt. Deze is opgericht samen met Alliander ten behoeve van de pilot in Lochem. Hier zijn de technische mensen zoals monteurs en werkverantwoordelijke opgeleid om het netwerk waar aardgas door heen stroomt om te zetten naar waterstof. Dit is belangrijk zodat zij ook in Lochem werkzaamheden kunnen verrichten en eventuele storingen kunnen oplossen als zich dit voor doet. Inmiddels leiden wij hier technisch personeel van meerdere netbeheerders op.
Het is belangrijk om binnen de energietransitie alle opties te onderzoeken, vanuit daar te kiezen voor de optimale lokale oplossing waarmee de meeste Co2 gereduceerd kan worden, tegen de laagst mogelijke kosten.