Schone Rivieren 128

Schone Rivieren wil dat de rivieren in Nederland vrij zijn van zwerfafval in 2030. Om het rivierafvalprobleem aan te pakken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van het afval en de verschillende bronnen. In 2017 heeft IVN natuureducatie met Stichting de Noordzee het rivierafvalonderzoek opgezet waarbij inmiddels ~ 1100 burgerwetenschappers data verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek en beleid (eerste grootschalig citizen science onderzoek naar rivierafval wereldwijd). Met de resultaten van het onderzoek stimuleren we overheid en bedrijven om daadwerkelijk maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfafval-lekkage naar water.
Neem het probleem van zwerfafval serieus en stel in 2024 een bindend actieplan op voor heel Nederland