Textielcampus Tilburg 127

Het museumkwartier is een gebied in Tilburg waar wonen centraal staat. Er gaat nu een herontwikkeling van het gebied plaatsvinden waarmee we het historische DrŲgepand, gelegen in de periferie van het TextielMuseum, duurzaam gaan herontwikkelen tot een hotspot voor circulair textiel. Daarmee spelen we in op het realiseren van een mooiere leefwijk, een bruisende TextielCampus en de ambities rondom een duurzame regio in 2050. In de textielcampus komen onderwijs, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en burgers samen. Repair functies, start-ups in duurzaam textiel, experimenteren met nieuwe textieltechnieken, ontmoeting, sociale dynamiek en de rijke textielgeschiedenis van Tilburg komen samen en versterken elkaar.
De ontwikkeling naar een duurzame samenleving vraagt breed kijken: duurzaam bouwen, duurzame bedrijfsmodellen, betekenisvolle ontwikkeling van wijken en nieuwe kansen voor werkgelegenheid gaan hand-in-hand. Blijf uitnodigen en stimuleren tot holistische ontwikkeling en kijk niet te smal naar specifieke opgaves