Green Deals Loven en Kanaalzone Bedrijventerrein Tilburg 118

Een ondertekend en gefinancierd plan van aanpak om bedrijventerreinen te verduurzamen. Zowel als het gaat om energie, klimaatadaptatie als circulariteit. Samen met de ondernemers, waterschappen, gemeente en leveranciers voeren we scans uit, geven adviezen en organiseren we kennissessies en workshops.
Samen met ondernemers aan de slag volgens een gestructureerde gefinancieede concrete aanpak werkt om een heel bedrijventerrein te verduurzamen en daarmee aantrekekelijker te maken voor werknemers en omwonenden.