Circular Footwear Alliance 115

Circular Footwear Alliance is een samenwerking tussen veiligheidsschoenen producenten die in 2020 is opgericht met als doel een duurzame oplossing te bieden aan het einde van de levenscyclus van werk- en veiligheidsschoenen. CFA streeft ernaar om een circulair systeem op te zetten voor het retourneren, ontmantelen en recyclen van schoenen, zodat producenten de teruggewonnen materialen op hoogwaardige wijze kunnen hergebruiken in waardevolle toepassingen.
Binnen onze organisatie onderscheiden we partners Ė schoenen producenten die willen deelnemen aan het circulaire systeem van CFA - en klanten, zoals wederverkopers en eindgebruikers, die via de diensten van CFA willen bijdragen aan een circulaire economie.


Omdat de CFA bijdraagt aan een circulaire economie, vragen we het kabinet om dit- en gelijke initiatieven te ondersteunen en te bevorderen met beleid, bijvoorbeeld met een UPV voor (veiligheids)schoenen.