Stichting Advocaat van de Aarde 111

Advocaat van de Aarde is een kleine, krachtige organisatie met betrokken mensen die zich zorgen maken over de achteruitgang van de natuur en de leefbaarheid van de aarde.
Wij zien dat politiek en overheid economische belangen steeds laat prevaleren boven die van de natuur. Hiermee overtreden zij niet alleen (internationale) milieuwetten, maar brengen zij de leefbare aarde voor onze kinderen en kleinkinderen in gevaar.
Wij steunen daarom burgerinitiatieven die middels de kracht van de wet opkomen voor het belang van de aarde.
Dat doen wij door kennis en ervaring bij elkaar te brengen en samen de noodzakelijke middelen te mobiliseren.

Houdt u aan en handhaaf de natuur en milieu wetten die er al zijn en die u zelf heeft uitgevaardigd , anders gaat de burger naar de rechter