Wachtlijstoverbrugging in de natuur 086

Meer dan 80.000 mensen staan op de wachtlijst voor de GGZ. Zij krijgen nu niet de zorg die ze nodig hebben. Overbruggingsplekken in de natuur kunnen helpen deze periode zo goed mogelijk door te komen. Bij Natuurzorg Veluwe-Vallei werken mensen met een psychische kwetsbaarheid in natuurgebieden. Zij leveren een maatschappelijke bijdrage aan het onderhoud van natuur en landschap en werken tegelijkertijd aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. We willen mensen op de wachtlijst voor de GGZ een plek gaan bieden zodat ook zij de positieve effecten van natuur op onze mentale gezondheid kunnen ervaren.
Wijk af van gebaande paden en creŽer ruimte om verschillende disciplines binnen de zorg en natuur meer met elkaar te laten samenwerken