CoŲperatie Bouwhub Midden Brabant 063

Binnen deze coŲperatie hebben 6 sloop- en bouwbedrijven zich verenigd met als doel de belemmeringen rondom circulaire bouw te inventariseren en praktisch aan te pakken. Zowel op het gebied van techniek, materiaal als proces en ketensamenwerking. Dit ism opdrachtgevers (publiek en privaat), onderwijs en andere ketenpartijen. Inmiddels zijn twee kwartiermakers aan het werk om doorbraakprojecten te realiseren om de oogst, eventuele bewerking en inzet van circulaire (en biobased) bouwmaterialen bij zowel restauratie, renovatie, onderhoud, verbouw ťn nieuwbouw te bevorderen.
Circulaire bouw wordt alleen een succes als wet- en regelgeving wordt aangepast.