Brabants Duingoed Kaas - Landschapskaas 059

14 trotse Duinboeren uit het agrarische landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen, hebben de handen ineengeslagen. We maken samen regionale en onderscheidende kaas van de beste melk die we zelf produceren en dragen tegelijkertijd bij aan het landschap. Daarom noemen wij onze kaas een landschapskaas.

Wij dragen actief bij aan het landschap in onze omgeving en onze leden weiden hun koeien. Van de opbrengst van de kaas gaat een deel naar maatregelen om landschap en biodiversiteit in het Brabants Duingoed-gebied te versterken. Met verkoop via de korte keten dragen wij bij aan de verbinding tussen boer, burger en landschap.
Met de verkoop van landschapskaas kun je het landschap en de biodiversiteit onderhouden