De Landschapsboeren 058

Met landschapscertificaten bieden de landschapsboeren hun diensten aan waarmee ze bijdragen aan schoon water, schone lucht, gezonde bodem en een biodivers landschap. Een landschapscertificaat staat voor 1 hectare biodiversiteit. Het verwaarden van landschapsdiensten biedt een toekomstperspectief en een nieuw verdienmodel voor huidige en toekomstige boeren gebaseerd op de productie van landschap en biodiversiteit. Bedrijven met biodiversiteit op hun duurzaamheidsagenda en burgers kunnen landschapscertificaten kopen en daarmee dragen zij bij aan de biodiversiteit in Nederland. Als de landschapsboeren hiermee een verdienmodel kunnen ontwikkelen, zullen andere boeren dit ook willen doen en versnelt dit de verduurzaming van de landbouw.
Met de verkoop van landschapsdiensten ontwikkelen duurzame boeren een nieuw verdienmodel. Dit voorbeeld doet andere boeren volgen