Groene Verzekering 056

Voor PBL hebben wij in het programma Natuur Kapitaal Nederland een casestudie uitgevoerd naar het gebruik en de emissie van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen naar het water.

Hieruit blijkt dat als boeren goed worden begeleid, de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk kan worden teruggedrongen, zonder dat oogstverlies optreedt.

Dat betekent dus dat boeren deels onnodig spuiten en dat dit kan worden voorkomen als de risicoís van oogstverlies of de risicoperceptie van boeren kan worden verkleind.

De vermeden kosten van het gewasbeschermingsmiddelengebruik kunnen worden gebruikt om een groene verzekering af te sluiten, waarop aanspraak kan worden gemaakt als er toch sprake van oogstverlies is.
Door het opzetten van een groene verzekering kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden teruggedrongen, wat een positief effect heeft op waterkwaliteit, biodiversiteit en volksgezondheid