Erfdelen 048

Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven.
We hebben inmiddels ruim 3000 belangstellenden en de eerste projecten zijn gestart.
De sanering van 1000 boerenerven t.b.v. het sociaal en duurzaam samenleven van enkele duizenden is onze ambitie.