BoomTelling 033

BoomTelling is een kunstproject over de grote vraagstukken van deze tijd, de klimaatcrisis en onze relatie met de natuur, in het bijzonder met bomen. BoomTelling wil een respectvolle blik op de boom bewerkstelligen, en een kanteling van perspectief op onze plaats in de natuurlijke wereld.

Het project bestaat uit een boek en expositie, waarin 1288 portretten van bomen gecombineerd worden met tekst waarin de hoofdpersoon haar onderzoek beschrijft naar deze complexe levensvorm. De lezer / bezoeker wordt meegenomen in het transformatieve proces met betrekking tot de relatie van het personage met de boom en daarmee de natuur.

Bomen zijn geen dingen ten dienste van de mens, maar complexe levensvormen die ons respect verdienen.