CESAR warmte accu 025

De CESAR warmte accu is een grootschalig seizoen overschrijdend opslag systeem voor het opslaan van grote hoeveelheden duurzame energie. Uit zon- wind en uit heet overbelaste elektriciteitsnet.
Low tech, uit duurzame materialen kunnen van 100 MWh tot GWh worden opgeslagen om in de winter of voor bedrijfsprocessen warmte terug te leverden.
Tegen een zeer lage prijs per KWh. Ondertussen zijn alle deskundigen ervan overtuigd dat de energie transitie niet gaat lukken zonder grootschalige liefst hoogthermische energie opslag.
Kijk niet alleen naar de bekende technieken die ontwikkeld worden door partijen met veel kapitaal en een stevige lobby. Een groot deel van de vooruitgang zit niet bij de partijen die nu al veel Ä's verdienen met oplossingen die netto veel te weinig opleveren voor het miliue.