ROEF circulair en regeneratief dak 018

ROEF is een groen, duurzaam en volledig modulair, circulaier dakoplossing voor hellende daken. Het dak wordt in 1 dag geplaatst ROEF realiseert:
- Duurzame energieopwekking
- Meer biodiversiteit (flora ťn fauna)
- Klimaatadaptieve, klimaatbestendige wijken
- Minder CO2-uitstoot, meer CO2-opslag (100
kilo per jaar)
- Fijner en gezonder wonen
ROEF is regeneratief waardoor het over de volledige levensduur meer CO2 opneemt dan uitstoot voor productie en transport. Het dak heeft een levensduur van 50 jaar, daarna zijn alle materialen opnieuw recyclebaar of herbruikbaar.

ROEf past op bijna ieder zadeldak en is daarmee voor 99% van de grondgebonden corporatiewoningen toepasbaar.

De tijd van pilots is voorbij, opschalen en versnellen is nodig om onze aarde leefbaar te houden