BladeĖMade 113

Met BladeĖMade hergebruiken we windmolenwieken voor objecten in de openbare ruimte. Dit kan gaan van straatmeubilair en speeltuinen tot busstations en geluidschermen langs snelwegen. De wieken zijn afkomstig van ontmantelde windturbines en kunnen niet hergebruikt worden als windturbine. In dat geval behouden wij de waarde door secundair bouwmateriaal een tweede leven te geven. Als we dat niet doen dan kost het veel energie om ze te recyclen tot een laagwaardiger product, terwijl het nog vele decennia meekan. Na een tweede leven kunnen we het weer innemen, opknappen en herplaatsen of in kleinere producten omzetten.
Geef hergebruik prioriteit boven recycling, in alle sectoren.