Traaise Energievrijstaat 157

Zou het niet mooi zijn als het ons lukt om in Terheijden (Nbr) een energievoorziening te bouwen die slim, duurzaam en van onszelf is, een energievoorziening die stoelt op de uitgangspunten van de oude nutsvoorziening, maar dan in een hedendaags jasje. Dit is een meervoudige puzzel van technologische, economische en sociale vernieuwing nodig om grote groepen mensen te enthousiasme en begrip te creŽren voor de grote ingreep in de energievoorziening en het primaat van de energievoorziening weer terug te brengen naar de gebruikers van energie: de bewoners en bedrijven die energie nodig hebben.

Samengevat een Energievrijstaat.


De nieuwe energievoorziening slaagt niet als het niet lukt om alles en iedereen mee te krijgen in het verhaal.