Giga Storage Batterijopslag voor duurzame energie 107

Wij willen u dan ook vragen om de batterijen een vrijstelling te geven voor de heffing van transportkosten. Dit is niet alleen in lijn met de Europese Wetgeving, maar geeft ook een gelijk duurzaam speelveld met de ons omringende Europese landen, waar dit al is geregeld.
Zorg dat de business case van batterijen niet geruÔneerd wordt