Collectieve woonvormen 284

Er is behoefte aan meer verbinding, ook in woonbuurten. Collectieve woonvormen zijn in trek. Hiervoor zijn veranderingen in gemeentelijk beleid nodig. Alle wet- en regelgeving daarvoor is al voorhanden. Ruimte voor collectief wonen agendeert deze woonvorm en draagt bij aan kennisuitwisseling tussen gemeenten en provincies. Aangesloten bij het initiatief zijn landelijke partijen, woonprofessionals en burgerinitiatieven
Met simpele aanpassingen in het gemeentelijk beleid kunnen andere woonvormen - waar een brede maatschappelijke behoefte aan is - mogelijk worden gemaakt