Live on Nothing 268

Stichting Live on Nothing (LON) is opgericht met als doel: teruggeven aan de samenleving en het faciliteren in maatschappelijke betrokkenheid, dit alles zonder winstoogmerk. De stichting richt zich op het aangaan van globale uitdagingen door het inzetten van lokale acties.

ĎThink global, act localí. Hierbij gaan we uit van circulaire principes en streven we naar acties zonder interactie van geld. We zoeken naar manieren om spullen een tweede leven te geven en verbinden hierin gever en ontvanger.
Het samen aangaan van globale uitdagingen door het uitvoeren van lokale acties.