Orchid City 261

Wij bouwen aan het realiseren van de toekomstige woonomgeving, in een tijd waarin grote maatschappelijke vraagstukken ons vragen om nieuwe oplossingen voor een duurzame toekomst. Orchid City is Ďs werelds eerste blauwdruk voor een betaalbare, klimaatadaptieve, duurzame stad. Hier vinden we opnieuw uit we hoe we samen leven met de natuur en met elkaar. Orchid City biedt oplossingen voor uitdagingen op het gebied van energie, circulaire grondstoffen, duurzaam voedsel, vervoer, en een inclusieve gemeenschap. Het biedt betaalbare, bio-based woningen, in een nieuw fundament voor een gezonde community, waar wonen, werken, zorg, leren, en ontspannen samenkomen.
Orchid City is een blauwdruk van een leefomgeving waarbij verschillende grote uitdagingen van onze tijd integraal worden aangepakt.