GreenSand olivijn 254

Al het zand en grind vervangen voor greenSand olivijn. Om de klimaatcrisis in te dammen, kan beter vandaag dan morgen de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleidt worden. Maar ook zal de CO2 uit de lucht gehaald moeten worden. Daarbij kan de versnelde verwering van olivijn, een groenig en tevens het meeste voorkomende mineraal op aarde, helpen. De eindproducten zijn silicaat, bicarbonaat en magnesium. Olivijn neemt maar liefst 1 maal haar eigen gewicht aan CO2 op (1 ton olivijn neemt 1 ton CO2 op). Olivijn verweert de CO2 over de gehele levensduur en legt het permanent vast.
Zo makkelijk kan het zijn, CO2 opruimen met greenSand olivijn