Water terug in de verdrogende Peel. 246

- Laat spoedig weer water in de in onbruik geraakte Helenaveense turfvaartjes stromen. Dit voorkomt uitdroging en gevaarlijke Peelbranden. Door klimaatverandering lukt het aldaar niet om nieuw hoogveen te kweken.
- Laat de pas aangelegde dammen verwijderen en graaf de door het Waterschap "per ongeluk" gedempte turfkanaaltjes weer uit, liefst met de hand! In 1853 was dat ook mogelijk...
- Stop de geldverslindende en vernielende werkzaamheden in de Peel.
- Laat de natuur (ook in de Peel) z'n gang gaan. De flora en fauna wordt er alleen maar beter van.
Stop geldverspilling in de Peel en laat de natuur met rust.