Ecosysteemdiensten van micro-organismen in de bodem herstellen 242

Het bodemvoedselweb (een biodivers netwerk van organismen en van eten en gegeten worden) stelt ecosysteemdiensten ter beschikking aan de boer waardoor er minder chemie nodig is in de landbouw. Op dit moment ontbreken er op de meeste gronden een aantal belangrijke groepen organismen in de bodem. Met speciale compost is het mogelijk om de bodem te enten met de meest belangrijke groepen organismen in een zo groot mogelijke diversiteit. Ik wil boeren leren hoe ze gebruik kunnen maken van de ecosysteem diensten van de micro-organismen. Ze kunnen dan telen op een natuur-inclusieve manier.
De bodem enten met het bodemvoedselweb zorgt voor gezonde planten op een gezonde bodem