RietGoed 221

Rietgoed is een project om van de rietsigaar plant textiel te maken. Dit met als doel het veel in Nederland te conserveren waarmee bodemdaling tegen gegaan wordt en broeikasgasuitstoot wordt verminderd. Dit door de huidige landbouw velden niet droog maar juist vol te zetten met water. En daar dan rietsigaren op te telen. Als ontwerper werk ik met verschillenden projecten die het bewust zijn vergroten van sociale- en milieuproblemen. Door innovatieve alternatieven te creŽren, hoop ik perspectieven en systemen te veranderen. Dit door het maken van tastbare producten. In dit geval dus een biobased en circulair textiel.
Niet van het land halen wat wij willen, maar kijken wat het land ons te bieden heeft.