CO2 budget 211

Voer een CO2-budget in voor alle burgers, maar ook voor de overheid en voor bedrijven (middels een ďveilingĒ). Hiermee wordt een grens gesteld aan het gebruik van fossiele brandstoffen in Nederland (idealiter de EU). Het totale jaarbudget zal moeten dalen om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. Zie het model van de TEQs, zoals dat in het VK is voorgesteld.
Bij budgettering wordt de gehele maatschappij betrokken: bedrijven, overheid en burgers. Een hogere CO2-uitstoot van een bedrijf maakt zijn producten duurder. Ook de overheid wordt gehouden aan haar gratis toegekende budget, of moet extra CO2-eenheden inkopen op de veiling.

Met CO2-budgetten kunnen we op een rechtvaardige manier effectief de klimaatdoelen halen