Vrijwilligersplatform kringloop landbouw 205

Door de stikstofproblematiek moeten veel boeren rondom natuurgebieden hun bedrijf staken of halveren, het lijkt mij belangrijk voor een positief impuls, een reikende hand aan te bieden en daarom een vrijwilligersplatform op te zetten van mensen die willen helpen om een bedrijf te verduurzamen zoals bijvoorbeeld onkruid wieden, helpen andere gewassen te telen, gebieden klaar te maken voor het houden van grote runderen, een Cinderella project opzetten. Het helpen om de boeren die willen perspectief te geven samen met overheid/provincie de landbouw zinvol en duurzaam op te zetten en te voorkomen dat het allemaal woningbouw of duurzame industrie wordt.
Geef ieder mens de mogelijkheid om samen te ontwikkelen naar een duurzame werkelijkheid.