Tiny Forest 198

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems minibos en zo groot als een tennisbaan. Dit is niet alleen een paradijs voor insecten, vlinders en vogels. Maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een groene, gezonde plek.

Tot nu toe hebben we 250 van deze minibossen aangelegd in buurten, tuinen, op schoolpleinen en bedrijventerreinen. Het initiatief komt altijd vanuit de buurt en wij helpen ze dit te realiseren.

Dankzij partnerships met Duitsland, Engeland, Belgie, Spanje, Ierland en Tjechie hebben we nog 200 TF helpen realiseren.
Met het herstel van onze inheemse bossen, werken we tegelijkertijd aan de gezondheid van mensen, het mitigeren van klimaatverandering en het stimuleren van biodiversiteit. En dat kan al vanaf 5 vierkante meter minibos in jouw eigen tuin.