Struin 190

Maximaal stimuleren van de 21 eeuwse vaardigheden en aktieve betrokkenheid bij een duurzame aarde bij kinderen gaat aantoonbaar het beste middels veel vrijspel in de natuur.
Buitenlandse kinderderopvang laat ziet dit goed te kunnen organiseren. Daarom moeten wetten die deze vorm van opvang bij ons tegenwerken aangepast op de volgende punten:
- een schuilruimte van 0.8 meter voor gevaarlijk weer volstaat bij BSO's en kdv's
- transportfietsen moeten 12 kinderen tot 12 jaar kunnen en mogen vervoeren volgens het nieuwe LEV kader.
- Er moeten begraasde natuurgebieden met oeverkomen waar vrij gestruind mag worden zonder honden.

Maak opgroeiende kinderen toekomst bestendiger en duurzamer