De Beuk - ecologisch bouwen op hoog niveau 178

Zes ecologische collectief-wonen-initiatieven werken samen om op de Wageningse berg samen hun bouwdromen uit te werken. Op de rand van een Natura2000 gebied kunnen we alleen bouwen als we volledig inzetten op het behoud (en verdere ontwikkeling) van de natuurwaarden, bouwen met biobased en circulaire grondstoffen, en energie positieve woningen opleveren. Daarnaast gaan we de biodiversiteit bevorderen door de aanleg van tuinen en diverse vormen van voedselvoorzieningen. De wooninitiatieven organiseren zichzelf in verschillende type meer-generatieleefgemeenschappen. Een van die gemeenschappen is een ecodorp, de tweede woonlocatie van de vereniging ecodorpen Gelderland.
CreŽer ruimte voor collectieven die biobased en circulair bouwen. Dat is goed voor klimaat ťn bouwambities