Marvy Green | de stad en natuur in balans 167

Marvy Green zet zich in om het grijze steden te transformeren naar groene steden. Beginnend bij Rotterdam, waar wij nu een jaar lang onze eigen vergroeningshub hebben in het Oude Noorden. We werken aan een groen platform waar inwoners, kwekers en groendoeners in Rotterdam bij elkaar worden gebracht. Zij kunnen elkaar op dit moment moeilijk vinden. Hiermee maken we het groen in Rotterdam toegankelijker, beter verdeeld en kwalitatiever. Zodat hier in alle buurten van geprofiteerd kan worden. Onze ambitie is om in alle grote steden van Nederland hetzelfde economische model toe te passen om de lokale economie te stimuleren.
Het groen in de Nederlandse steden is onvoldoende toegankelijk voor alle inwoners en zeer onevenredig verdeeld. Dit moet veranderen. Door groen toegankelijker te maken, dichter bij de inwoners te brengen ťn een grotere bijdrage te laten leveren aan biodiversiteit kan dit probleem worden aangepakt en heeft het zowel een positief effect op mens als op dier.