Integraal netwerk Nederlandse Green Offices 149

Wij van de Green Office Movement (GOM) zouden graag zien dat er in Nederland met onze hoge dichtheid aan Green Offices (GOs), meer wordt samengewerkt en dat de onderlinge netwerken worden versterkt. Regionale coŲrdinatie van GOs op alle onderwijsniveaus en nationale coŲrdinatie per onderwijsniveau vormen hiervan de kern. Zowel per onderwijsniveau als per regio kunnen GOs veel aan elkaar bijdragen. De coŲrdinatoren kunnen bestaande projecten identificeren en verspreiden en samenwerking initiŽren en faciliteren. Zij zijn essentieel voor impactkwantificatie en reflecteren over het behalen van de gezamenlijke visie (institutionalisering van duurzaamheid in onderwijsinstellingen). Hierdoor groeit de impact van de GOs exponentieel.
Een voorloper worden? Veranker het belang van duurzame educatie in de wet; maak gebruik van de kennis, ervaring en energie van bestaande initiatieven ťn stel actief middelen beschikbaar om hen te verbinden en versterken.