KrijgdeKleertjes 132

KrijgdeKleertjes laat ouders kinderkleding met elkaar ruilen via de website www.krijgdekleerjtes.nl en via ca. 35 lokale ruilpunten. We vieren dit jaar ons tienjarige bestaan! In deze 10 jaar hebben vele vrijwilligers en ruilers aan het succes van Kdk bijgedragen. Ons doel is: kleding langer in de keten houden en zo bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot (door te ruilen en niet geruilde kleding weg te geven aan goede doelen); mensen in de buurt met elkaar in contact brengen en bewust maken van de impact die je met je kledingkeuze kunt maken.Samen maken we de wereld een beetje groener en gezelliger.
Stimuleer hergebruik van kleding door inleveren op een ruilpunt te belonen.en te investeren in innovatief hergebruik van textiel.