iHUB, de inclusieve eHUB 114

eHUBs zijn plekken waar elektrische vervoermiddelen staan; deelvervoermiddelen die voor iedereen te gebruiken zijn. Op de eHUBs staan elektrische (bak)fietsen, e-scooters en e-autoís, die gehuurd kunnen worden door middel van een app.

iHUBs zijn plekken waar allerlei aangepaste vervoermiddelen te huren zijn voor mensen met beperkingen, zoals drie- en vierwielfietsen, duo-fietsen, tandems, riksjaís, rolstoelfietsen, handbikes, golfkarretjes, vierfietsen, etc. Bij voorkeur zijn het plekken waar ook instructies gegeven worden voor het juiste gebruik.
Deelvervoer moet ook voor mensen met beperkingen in gelijke mate beschikbaar zijn als voor mensen die geen aangepaste voertuigen nodig hebben; eigenlijk zou dat zelfs prioriteit moeten hebben.

Inclusiviteit moet je faciliteren.