Geef rechten aan de natuur 113

Rechten voor de natuur is een snelgroeiend concept dat wereldwijd in steeds meer landen erkend wordt. Zo is in Nieuw-Zeeland aan een nationaal park, een vulkaan en een rivier rechtspersoonlijkheid gegeven, zijn kregen rivieren in Bangladesh en Colombia rechten toegekend door de rechter en staan in Ecuador de rechten van de natuur in de grondwet.

In Nederland wordt opgeroepen eigen rechten te geven aan o.a. het Waddengebied, de Maas, Amelisweerd en de Noordzee. Verschillende politieke partijen schaarden zich hier al achter.

Pak het op, creŽer minimaal een aantal proeftuinen, waarbij geŽxperimenteerd wordt met de praktische implicaties van dit concept.
Geeft rechten aan de natuur. Help dit concept en deze principes doorontwikkelen, zodat de Nederlandse natuur via rechten een stem en eerlijke plek krijgt in het systeem. Niet levende entiteiten als een stichting of BV hebben nu wel eigen rechten en kunnen ervoor opkomen. Geef ook rechten aan natuur(gebieden). Nu verliest natuur het te vaak, per geval en cumulatief, van korte termijn menselijke belangen.