Introduceer - op alle (overheids)niveaus - belangenbehartigers voor Toekomstige Generaties 109

Tijd dat we de belangen van toekomstige generaties actief mee gaan nemen.

Op alle overheidsniveaus. Wales en Hongarije hebben een landelijke Commissaris resp. Ombudsman voor Toekomstige Generaties, die hun belangen behartigd. In Utrecht wordt gesproken over een stedelijke Commissaris Toekomstige Generaties. Op VN niveau wordt waarschijnlijk een special envoy for future generations aangesteld.

De SDGs spreken van het realiseren van The Future We Want, ook via de erkende mensenrechten. Wanneer gaan wij de rechten van toekomstige generaties actief meenemen? Zoals dit in andere landen al gebeurt.

Tijd dat we mooie woorden omzetten in betere governance die werkt vůůr Toekomstige Generaties
We noemen belangen van Toekomstige Generaties vaak, ook in uitingen van het kabinet. Maar houden actief geen rekening met ze. Nemen hun belangen en rechten niet mee. Introduceer de 'Wet voor het Welzijn van Toekomstige Generaties' en ondersteun, naast de generatietoets en net als in andere landen, op alle (overheids)niveaus belangenbehartigers voor Toekomstige Generaties. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk.