1000 kilometer groene dooradering en groene paden 107

We willen zo'n 1000 km heggen, houtwallen en landschapselementen realiseren. Daar waar het kan in combinatie met wandelpaden over het boerenland.
Met een landschap van houtwal en heg haal je het autoverkeer van de weg.